Geef nu voor OUDERENZORG"!

Al voor € 28,- per maand helpt u een oudere met de broodnodige praktische, emotionele en geestelijke ondersteuning. Elk bedrag is meer dan welkom.

**Je wordt op de volgende pagina verzocht om 1 cent over te maken naar de rekening van onze betalingsprovider. Op deze manier kunnen wij de veiligheid garanderen van deze online machtiging.

Strijd tegen armoede en eenzaamheid

Te veel mensen in Oost-Europa leven in schrijnende omstandigheden. Help ons omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.