GEEF NU VOOR GELOOFSOPBOUW!

Help mee om kansarme gezinnen in Oost-Europa niet alleen te ondersteunen in materiële zin, maar om ook hoop uit te delen vanuit de liefde die God ons geeft.

**Je wordt op de volgende pagina verzocht om 1 cent over te maken naar de rekening van onze betalingsprovider. Op deze manier kunnen wij de veiligheid garanderen van deze online machtiging.

Strijd tegen armoede en eenzaamheid

Te veel mensen in Oost-Europa leven in schrijnende omstandigheden. Help ons omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.