GEEF NU VOOR VAKOPLEIDINGENHTTPS://DONATIE.ZENDINGOVERGRENZEN.NL/60/GEEF NU VOOR VAKOPLEIDINGEN, ZODAT EEN KANSARME JONGERE KAN WERKEN AAN ZIJN TOEKOMST.?DOEL=VAKOPLEIDINGEN!

Geef nu voor vakopleidingen, zodat een kansarm kind kan werken aan zijn toekomst.

**Je wordt op de volgende pagina verzocht om 1 cent over te maken naar de rekening van onze betalingsprovider. Op deze manier kunnen wij de veiligheid garanderen van deze online machtiging.

Strijd tegen armoede en eenzaamheid

Te veel mensen in Oost-Europa leven in schrijnende omstandigheden. Help ons omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.