Geef nu voor EEN VOEDSELPAKKET!

Ja, ik doneer een voedselpakket, zodat kwetsbare mensen kerst kunnen vieren en bemoedigd worden om de hoop niet op te geven. Voor € 29,50 voorziet u een gezin van een pakket met eten, snacks en christelijke literatuur

**Je wordt op de volgende pagina verzocht om 1 cent over te maken naar de rekening van onze betalingsprovider. Op deze manier kunnen wij de veiligheid garanderen van deze online machtiging.

Strijd tegen armoede en eenzaamheid

Te veel mensen in Oost-Europa leven in schrijnende omstandigheden. Help ons omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.