Geef nu voor HET STRAATHULPPROJECT!

Help mee om hoop te verspreiden onder daklozen in Oost-Europa! Voor bijvoorbeeld € 28 kunnen wij een dakloze twee weken lang iedere dag voorzien van een warme maaltijd.

**Je wordt op de volgende pagina verzocht om 1 cent over te maken naar de rekening van onze betalingsprovider. Op deze manier kunnen wij de veiligheid garanderen van deze online machtiging.

Strijd tegen armoede en eenzaamheid

Te veel mensen in Oost-Europa leven in schrijnende omstandigheden. Help ons omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.