GEEF NU VOOR OUDERENHULP!

Geef een eenzame oudere zorg, liefde en aandacht. Voor € 28,- kunnen we één oudere een week lang ondersteunen.

**Je wordt op de volgende pagina verzocht om 1 cent over te maken naar de rekening van onze betalingsprovider. Op deze manier kunnen wij de veiligheid garanderen van deze online machtiging.

Strijd tegen armoede en eenzaamheid

Te veel mensen in Oost-Europa leven in schrijnende omstandigheden. Help ons omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.