Geef nu voor NASCHOOLSE ZORG!

Ja, ik doneer voor naschoolse zorg, zodat kwetsbare kinderen de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Met een gift van € 27,50 kan een kind al een maand lang naar de naschoolse zorg.

**Je wordt op de volgende pagina verzocht om 1 cent over te maken naar de rekening van onze betalingsprovider. Op deze manier kunnen wij de veiligheid garanderen van deze online machtiging.

Strijd tegen armoede en eenzaamheid

Te veel mensen in Oost-Europa leven in schrijnende omstandigheden. Help ons omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.