Geef nu voor TRANSPORTEN!

Met 50, 25 of zelfs 15 euro draagt u bij aan tansportkosten en maakt u het mogelijk om arme gezinnen te voorzien van bijvoorbeeld kleding, schoenen en hygienemateriaal.

**Je wordt op de volgende pagina verzocht om 1 cent over te maken naar de rekening van onze betalingsprovider. Op deze manier kunnen wij de veiligheid garanderen van deze online machtiging.

Strijd tegen armoede en eenzaamheid

Te veel mensen in Oost-Europa leven in schrijnende omstandigheden. Help ons omzien naar kansarme gezinnen, kinderen en ouderen, zodat zij merken dat ze er niet alleen voor staan.